Daily Archives: November 19, 2015

L’ATTESA

“Bèngada a nòsu su regn tou” Nàra su fidele cattolicu preghende Es’  duas mizz’annos ispettende Sempre cumbattente a tottu prou Solu càndu ad’a cessare custa ghèrra Tandu su regnu sòu benned’in terra…” (Salvatore Poddighe) Lo satgno placido del villaggio di … Continue reading

Posted in MOMENTI, RIFLESSIONI, Uncategorized | 10 Comments